EtusivuYhteystiedotTaloushallintoliittoKirjanpidon ABCOstajan Opas

Taloushallintoliitto lyhyesti

Suomen Taloushallintoliitto ry
Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf (Ruotsi)
Association of Finnish Accounting Firms (Englanti)

on osaavien, taloushallinnon palveluja yrityksille tarjoavien tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen liitto.

Sen tehtävänä on kehittää tilitoimistoalaa yhdessä jäsenyritystensä kanssa. Se antaa jäsenilleen kaiken mahdollisen tuen, jotta tilitoimistoala, laskennan hyödyntäminen ja tilitoimistojen henkilökunta kehittyisivät ja tilitoimistojen asiakasyritykset saisivat osaavaa ja luotettavaa palvelua.

Taloushallintoliitolla on jäseninä 761 ammattitaitoista tilitoimistoa ja taloushallinnon konsulttiyritystä, jotka hoitavat noin 130 000 suomalaisen yrityksen taloushallintoa ja sen konsultointia.

Jäsenyys merkitsee samalla yhteisen eettisen arvopohjan omaavien alan ammattilaisten rehtiä ja antoisaa yhteistyötä.

Tehtävä

Taloushallintoliiton tavoitteena on kehittää tilitoimistoalaa sekä jäsentoimistojensa toimintaedellytyksiä ja valmiuksia siten, että tilitoimistojen asiakkaat saavat asiantuntevaa ja ajan tasalla olevaa palvelua.

Tavoitteen saavuttamiseksi jäsentoimistot osallistuvat liiton toimintaan ja sen kehittämiseen, kuten koulutuksen ja tilitoimistotarkastusten suunnitteluun ja toteutukseen. Näin pyritään turvaamaan palveluiden ja koko toiminnan suuntaaminen jäsentoimistojen tarpeita vastaaviksi.

Palvelut

Liitto tarjoaa jäsenilleen etuja ja palveluita. Liiton keskeisimmät palvelut ovat

Liittoa lähellä olevat yhteisöt: Tili-instituuttisäätiö ja Taloushallintoliiton Julkaisut Oy

Taloushallintoliiton yhteydessä toimiva Tili-instituuttisäätiö hoitaa tilitoimistojen auktorisointijärjestelmää sekä vastaa alan arvostetusta KLT-tutkinnosta. Auktorisointi- ja KLT-järjestelmien ylläpidon asiantuntijaelimenä säätiössä toimii KLT-lautakunta, jossa on edustettuna elinkeinoelämän, korkeakoulujen, verohallinnon ja tilitoimistoalan arvostettuja asiantuntijoita. Nämä takaavat osaltaan järjestelmien arvostuksen ja luotettavuuden säilymisen sekä laadun kehittymisen.

Taloushallintoliiton omistama yhtiö Taloushallintoliiton Julkaisut Oy on erikoistunut julkaisutoimintaan, jolla autetaan tilitoimistoja ja taloushallinnon ammattilaisia tarjoamalla asiantuntevaa, ajankohtaista ja käytäntöön helposti sovellettavaa taloushallinnon tietoa. Yhtiön julkaisee yhteistyössä Taloushallintoliiton kanssa yritystalouden ja laskennan ammattilehteä Tilisanomia (levikki 11 462 LT 2009) ja muita alan asiantuntijoille tarkoitettuja julkaisuja.

tracker